Đông Hà tình yêu tôi

Sáng tác: Võ Thế Hùng 

Ca sĩ: Xuân Hảo

Chia sẻ với bạn bè qua: